Pronajímá se celý objekt (8 lůžek).

 

Akční pobyty:

Víkend mimo sezónu září - červen - 3 000,- Kč + energie, nástup v pátek 14:00, odjezd neděle 14:00.

Velikonoční, Vánoční a Silvestrovský termín - 10 000,- Kč + energie.

 

Letní sezóna červenec - srpen:

Týdenní pobyt (so-so) 10 000,- Kč + energie.

 

Mimo sezóna září - červen:

Týdenní pobyt (so-so) 9 000,- Kč + energie.

 

Kauce na škody a energie 2 000,- / Silvestr 5 000,- Kč.

Poplatek za neprovedený úklid (viz pronájemní podmínky) 1 000,- Kč.

V ceně zahrnut welcome drink, použití lůžkovin a ručníků, popř. něco ze základních zásob ve spíži.


Provozní, platební a všeobecné podmínky pronájmu

  • Objednávka – předběžná rezervace

Prosíme o dotazy a objednávky jakoukoliv písemnou formou. SMS, e-mailem, nebo i písemně. Volné termíny si můžete zkontrolovat v kalendáři. Do objednávky uvádějte jméno a příjmení, bydliště, telefon, e-mail, požadovaný termín a počet osob. Objednávky se vyřizují podle data doručení a vyřizují se min 1x denně.

  • Rezervace a platební podmínky

Pro závaznou rezervaci je nájemník povinen zaplatit 50 % celkové ceny pronájmu, nejpozději do 5 dnů od rezervace. Následně bude jeho rezervace zaznamenaná do kalendáře. Do té doby je termín vedený jako volný. Zbývající částka ceny nájmu je nájemce povinen uhradit nejpozději 10 dnů před začátkem pronájmu. Změny pouze po domluvě, nejpozději v termínu nástupu a to převodem na účet.

  • Kauce

Kauce na škody a energie a ubytovací poplatky se platí při nástupu. Na běžný pobyt požadujeme kauci 2 000,- a na silvestrovský termín 5 000,-.

V den odjezdu se z ní vyúčtuje spotřebovaná energie, popřípadě náhrada škody a rozdíl je buď vrácen, nebo doplacen. Stav elektroměru se zaznamená v den nástupu a v den odchodu na pronájemní smlouvě.

  • Storno podmínky

Bez stornopoplatků lze odstoupit do 30 dnů před objednaným termínem a to písemně – SMS, emailem, nebo poštou, přičemž za datum se považuje datum doručení. Při odstoupení po uvedené lhůtě je nájemce povinen zaplatit stornopoplatek ve výši zaplacené zálohy. Pokud nájemce odstoupený termín obsadí, stornopoplatek se vrací.

  • Podmínky pronájmu

Pronájem rekreačního objektu začíná v den nástupu od 14-18 hod. Ukončení je v poslední den pronájmu do 10:00 hodin. Objekt se pronajímá od soboty do soboty. Víkendový pobyt pouze v případě, že termín není obsazený.

Nájem je sjednán na konkrétní termín a nájemníkovi nevzniká jakýkoliv jiný nárok na užívání objektu.

Pronajímatel je povinen předat objekt ve funkčním a čistém stavu. Nájemce je povinen ve stejném stavu objekt vrátit. Pokud tak neučiní, má nájemce právo na srážku z kauce. Nájemník si v den ukončení pronájmu a předání objektu provede vlastní úklid objektu a okolí. V opačném případě nájemce požaduje poplatek 1 000,- Kč.

Rekreační objekt používá nájemce na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za úrazy a škody, odcizení zavazadel a majetku, škody způsobené přírodními živly či jinými katastrofami. Za události takto způsobené nezodpovídá.

Nájemník je povinen se v objektu chovat zodpovědně a ohleduplně ke svěřenému objektu a okolí a plně zodpovídá za jím způsobené škody.

V celém objektu je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, krbová kamna mohou obsluhovat pouze dospělé osoby a jsou povinni dbát všech bezpečnostních opatření. Zákaz kouření neplatí na terase a besídce.

Nájemník je povinen svým počínáním předcházet poškození objektu, vybavení, předcházet vzniku požáru a to po celou dobu pobytu.

Za bezpečnost v objektu zodpovídá nájemník (pohyb po schodech), zejména nenechává malé děti bez dozoru v objektu, ani jeho bezprostředním okolí.

Nájemník je povinen dodržovat noční klid a jeho pobyt nesmí obtěžovat okolí (přílišný hluk, nepořádek a jiné). Objekt není vhodný na bujaré večírky a oslavy.

V případě nedodržení smluvených pravidel má nájemce možnost okamžitě odstoupit od smlouvy a pronájem končí ihned bez náhrady. Nájemce je povinen okamžitě vyklidit rekreační objekt.

O nás

MAPA

Turistická mapa k dispozici zde.

Zjistěte více...

AKTUÁLNĚ

Novinky na chalupě.

Klikněte zde...

REZERVACE

Zkontrolujte si Váš termín.

Informace zde...

KONTAKT

Neváhejte se na nás obrátit.

Klikněte zde...